זכור - אמונה בימי השואה

חודש טבת תשס"ו - הנצחה


תמונה
טבת תשס"ו - הנצחה

"ונתתי להם בביתי ובחומֹתי יד ושם טוב מבנים ומבנות, שם עולם... אשר לא יכרת" (ישעיהו, נו, ה)

בתמונה: אתר הנצחה במחנה טרזינשטט – צ'כוסלובקיהמתוך ארכיון יד ושם.
1928/16
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016