זכור - אמונה בימי השואה

חודש שבט תשס"ו - כיסופים לארץ ישראל


ממדף הספרים
בהפציע השחר
רות זיידמן – דז'ובס
ירושלים – תשנ"ח

קורותיה של רות זיידמן, נערה אשר היא ואחיותיה שרדו מן התופת, מאז השחרור ועד לשיקום המופלא בארץ ישראל, מגוללים בפנינו.

סיפור המעבר ממחנה הריכוז טירקהיים למחנות העקורים פלדפינג וצלסהיים מלווה בתיאורים על הפעילות הנרחבת לחיפוש ניצולים וקרובי משפחה, כמו גם ארגון מסגרות חינוך ולימוד, ישיבה, בית ספר בית יעקב, ופעולות אחרות שעניינן השיקום והשיבה לחיים.

בין הפרקים שזורים סיפורים על אודות ילדי מסתור שהיו במנזרים או בבתי נכרים, ומאמצי ההצלה שנעשו כדי לפדותם.

חלקו השני של הספר עוסק בעלייתה של הכותבת לארץ ישראל ובהתמודדותה האמיצה כדי להשתקם ולהשתלב בה.

קל להודות לה' כשהכל מתנהל כשורה, אך בעת מבחן כדאי תמיד לזכור כי משפטי ה' אמת צדקו יחדיו.

אדם צריך לעשות כל שביכולתו כדי לראות את חסדי ה' והשגחתו בכל מצב שאליו הוא נקלע. זה הוא אחד מבין המסרים החשובים שמנסה המחברת להנחיל לקוראיה.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016