זכור - אמונה בימי השואה

חודש אדר תשס"ו - חסידי אומות העולם


ממדף הספרים
תקוות השני
רבקה דויטש
ירושלים – תשס"ב

בספר זה מובא סיפורה של משפחה בודדת הנאבקת על חייה על אדמת פולין הבוערת, וזוכה לשרוד בשלמותה.
בצוק העתים הנורא, לאחר גזירות, גירוש ותלאות, האב מנסה לטוות תכנית למילוט.
הוא התווה מסלול שהיו בו סימני שאלה למכביר, אך היו בו גם אומץ, תקווה ואמונה עמוקה.

כך מטלטלת המשפחה, הבורחת מן הגטו בבייטש, ממקום מחבוא אחד למשנהו. בין אסמים, רפתות ודירים של גויים, ובין יער עבות, כאשר מעט הטוב אשר נותר עוד עלי אדמות גובר על עריצות, שנאה ורשע.
מתוך הבור בוקעים קולות של משפחה חמה הדואגת על אף מצוקתה לבני משפחה מורחבת, ואף ליהודים זרים.
ההתמודדות עם הקשיים הפיזיים והרוחניים שנקרו על כל צעד ושעל במסתור, רצופה נסים "שלא יוכלו שפתי אנוש לבטא ולא יוכל עט סופרים לתאר", בבחינת "אילו פינו מלא שירה כים ולשוננו רינה כהמון גליו אין אנחנו מספיקים להודות לך ה'...".


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016