זכור - אמונה בימי השואה

חודש אדר תשס"ו - חסידי אומות העולם


שאלות מעמק הבכא
אמירת קדיש על אישה נכרייה
השאלה הופנתה לרב אשרי על ידי הרב משה סגל

זמן ומקום: קובנה – שנת תש"ה (1945)

רקע: יחידי סגולה בין הגויים נהגו כחסידי אומות העולם, ולא שימשו כמשת"פים של הנאצים, אלא חירפו נפשם ופעלו להצלת יהודים.
לאחר השחרור רצו כעשרה יהודים שניצלו בידי אישה נכרייה לגמול לה על רוב טובה, אך נודע להם שהיא שבקה חיים.

שאלה: האם מותר לאחד הניצולים לומר קדיש אחריה אף שלא הייתה יהודייה?

תשובה: לדעת הרב מצווה להתפלל עבורה ולומר קדיש אחריה, מכיוון שחילצה אותו ואת חבריו מן המוות. כמו שאנו אומרים על חרבונה "זכור לטוב", וכן אנו מצווים להתפלל בשלום מלך ומלכותו, ולהקריב שבעים פרים כנגד שבעים אומות העולם, כך גם לגבי האישה הנכרייה, וזאת מטעם הכרת הטוב.

מקור: הרב אפרים אשרי, "ממעמקים", חלק ג סימן ח.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016