זכור - אמונה בימי השואה

חודש אדר תשס"ו - חסידי אומות העולם


שאלות מעמק הבכא
תשורה לכומר
שאלה שהופנתה לרב מרדכי יעקב ברייש על ידי עסקן ציבור.

זמן: ציריך – תש"ד (1944)

רקע: ליהודי שהיה עוסק בענייני ציבור היו קשרים ענפים עם גויים בעלי השפעה, אשר עשו רבות למען הצלת יהודים.
בין אלו היה גם כומר נוצרי שבלט בפעילותו, והתמסר מאוד למטרה נעלה זו.

שאלה: האם מותר ליהודי להעניק לכומר ספר תורה פסול?

תשובה: מותר לתת במתנה את ספר התורה הפסול לכומר.

היהודי שיער כי למתנה זו תהיה חשיבות רבה בעיני הכומר, והמחווה תעודד ותמריץ אותו להמשיך ולהתאמץ ביתר שאת וביתר עוז לטובת הצלתם של יהודים.
מקור: חלקת יעקב, חלק א סימן פג.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016