זכור - אמונה בימי השואה

חודש ניסן תשס"ו - חג הפסח בשואה


שאלות מעמק הבכא
חובת ארבעה כוסות בגטו

המקום והזמן: גטו נובידבור (פולין), פסח תש"ב.

השאלה: כיצד ניתן לצאת ידי חובת ארבעה כוסות באופן הטוב ביותר במקום שאין יין?

התשובה: בהתייעצות בעניין ארבע כוסות חשבנו לצאת ידינו בתה ממותק, אך ר' מאיר השוחט פסק, כי בעולם אמור על חמיצת סלק [בורשט אדום] שהיא טעימה כיין, ניתן אפוא לחשוב שגם לגבי ארבע כוסות יפה כוחה של אמרה זו.

מקור: ח. רבין (עורך), ספר וישוגרוד, תל אביב תשל"א, עמ' 29.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016