זכור - אמונה בימי השואה

חודש אייר  תשס"ג - בין איש לרעהו


תמונה
"ביום ההוא תהיה מהומת ה' רבה בהם והחזיקו איש יד רעהו ועלתה ידו על יד רעהו"
(זכריה יד, יג)

בתמונה:
יהודים שגורשו משירפיץ ואלכסנדר, בנקודת פליטים בגטו וורשההדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016