זכור - אמונה בימי השואה

חודש סיוון תשס"ו - גרים בשואה


שאלות מעמק הבכא
חינוך יהודי לעתידים להתגייר

המקום והזמן: ברלין, אייר תרצ"ח.

השאלה: האם מותר לתת חינוך יהודי לילדים בוגרים שמתעתדים להתגייר ולילדים קטנים שאביהם מתכוון לגיירם לכשיתבגרו, על סמך הגיור העתידי?

התשובה: לגבי גיור יש להתחשב בבגרות הרוחנית. הלכך, ילדים מבוגרים מעל גיל שלוש עשרה, שהגיעו גם לבגרות רוחנית, יש לגיירם תחילה ורק אחר כך לתת להם חינוך יהודי, ואילו לילדים קטנים, שטרם הגיעו לגיל הבגרות, מותר לתת חינוך יהודי על סמך כוונתם וכוונת אביהם להתגייר.

מקור: הרב יחיאל יעקב ויינברג, שו"ת שרידי אש, יו"ד סימן עב.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016