זכור - אמונה בימי השואה

חודש תמוז תשס"ו - יהדות צרפת בשואה


ממדף הספרים
פליקס רב העלילות
יעל ורד
תל אביב, 1999

בקיץ תרע"ג שלח יהושע גולדשמיט, יהודי מפרנקפורט שחי בפאריס, את פליקס בנו הבכור אל אחיו בהלברשטאט לעבוד כשוליה בחברת המתכות של "ארון הירש ובנו", להכשירו לחיי עבודה. מכאן מתפרשת יריעה רחבה של חיי משפחה יהודית מרובת נפשות בשווייץ ובגרמניה, באינפלציה הנוראה של שנות העשרים הראשונות, בתקופת משבר הבורסות ועליית הנאצים. חלק מבני המשפחה עוברים מגרמניה להולנד. פליקס חוזר לצרפת עם אשתו וחמשת ילדיו, וערב המלחמה הוא עובר לגור בבית שומר היערות באזור נידח במרכז צרפת. למרות קשיי הפרנסה והחיים, המשפחה שומרת בהכרה מלאה על קיום המצוות, קלה כחמורה. בזכות פיקחותו, חוש ההומור שלו והשכלתו הרחבה, פליקס קושר קשרי ידידות ועבודה עם שכניו הגויים, ומסייע לגורמי ההתנגדות באזור.

המלחמה סוגרת עליהם, ופליקס מחליט להקדיש את עיקר מעייניו להצלת יהודים. כאן הוא מתגלה באומץ לבו, שאר רוחו, כושר האלתור, ההמצאה והתושייה שניחן בהם.

בעקבות פעילותו האסורה הוא נעצר בידי הגסטאפו, עבר עינויים קשים, נשלח לאושוויץ, אך הצליח לברוח מהרכבת הנוסעת ולחזור למשפחתו.

הספר מבוסס ברובו הגדול על חומר מקורי, ובעיקר על חליפת המכתבים השבועיים בין בני משפחת גולדשמיט ויהושע אביהם, שהתגורר בתקופת המלחמה בשווייץ. כותבת הספר הסתייעה ביומנים, בספרים של עדי ראייה ובשיחות עמם, בראיונות ובמסמכים מקוריים.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016