זכור - אמונה בימי השואה

חודש אב תשס"ו - חסד של אמת בשואה


תמונה
"אלא ט"ו באב מאי היא... רב מתנה אמר: יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה, ואמר רב מתנה: אותו יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה תקנו ביבנה 'הטוב והמטיב' – הטוב שלא הסריחו, והמטיב שנתנו לקבורה".
(תלמוד בבלי, תענית, דף לא ע"א)

בתמונה: מסע לוויה בגטו וארשה 1941מתוך ארכיון יד ושם.
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016