זכור - אמונה בימי השואה

חודש אלול תשס"ו - יהודים מצילים יהודים


שאלות מעמק הבכא
פדיון שבויים

הזמן והמקום: גרמניה ואוסטריה, אלול תרצ"ח.

הרקע: הנאצים היו אוסרים יהודים במחנות ריכוז בתואנות מתואנות שונות, ומשחררים אותם רק לאחר שהשיגו תעודות הגירה לארצות אחרות.

השאלה: האם יש להעדיף את אסירי מחנות הריכוז בפעילות למען השגת תעודות ההגירה לארה"ב מפני הסכנה שבה הם נתונים, או שמא מתן עדיפות להם יגרום לנאצים לאסור עוד ועוד יהודים ועל ידי כך להבטיח את יציאתם מגרמניה, ובכך ייכנסו יהודים רבים נוספים לסכנה ממשית.

התשובה: כפי שהשיב הרב נחמן צבי עבי מברוקלין "כי מן הדין מחויבים אנו ומצוה רבה הוא לפדות את השבויים ממחנות האינקוויזיציה של היטלר... האם יש סכנת נפשות גדולה מזו? הלא מעשים בכל יום שהנאצים הורגים ושורפים את הקורבנות שלהם ואחר כך שולחים את אפרם בבקבוקים למשפחותיהם".

מקור: [הפרדס, שנה יב (אוגוסט–ספטמבר 1938), חוברת ו]


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016