זכור - אמונה בימי השואה

חודש אלול תשס"ו - יהודים מצילים יהודים


תמונה
"וכל המקיים נפש אחת, מעלים עליו כאילו קיים עולם מלא".
(משנה סנהדרין ד, ה)

בתמונה: תעודות מזויפות המעידות על השתייכות לגזע האריהדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016