זכור - אמונה בימי השואה

חודש אדר  תשס"ז - חג הפורים בשואה


שאלות מעמק הבכא
קריאת מגילה בפורים

הזמן והמקום:
פורים תש"ג, אמסטרדם .

הרקע:
עקב העוצר שהוטל על היהודים בשעות החשכה לא ניתן היה לקרוא את המגילה בציבור כמימים ימימה.

הודעת רבנות הקהילה האשכנזית באמסטרדם
(ד' באדר ב תש"ג, 11 במרס 1943):

רבנות הקהילה היהודית כאן מודיעה לך בזאת, שעקב חוסר האפשרות לשמוע קריאת מגילה בבית הכנסת בליל פורים, תיקרא המגילה ביום חמישי 18 במרס הקרוב בלא ברכות לפני הקריאה ולאחריה, אולם המגילה תיקרא כבכל שנה לאחר תפילת ערבית, וכדי שיגיעו חברי הקהילה לבתיהם לפני "רדת הלילה" [תחילת העוצר] יש להקדים את תפילת המנחה, אך את תפילת הערבית אין להקדים לשעה 6:10.

מקור:
דן מכמן, "לבירור התנאים לקיום חיים דתיים תחת השלטון הנאצי", סיני, צא (תשמ"ב), עמ' רסז.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016