זכור - אמונה בימי השואה

חודש ניסן  תשס"ז - השואה בתוניס


ממדף הספרים
יהודי צפון אפריקה בתקופת השואה
יד ושם, ירושלים, תשס"ו


יהודי צפון אפריקה בתקופת השואה, יד ושם, ירושלים, תשס"ו.
תכנית לימוד זו מעלה לדיון את גורלם הייחודי של יהודי צפון אפריקה בתקופת השואה ואת השפעתו של גורל זה על הבנת התקופה. התכנית מציגה לפני התלמידים מושגים מרכזיים ובסיסיים בנושא זה. כמו כן, התכנית כוללת הצעות לפעילות יצירתית בנושא חיי היהודים בצפון אפריקה בשנים שקדמו למלחמת העולם השנייה, תוך הצגת מושגים שהייתה להם משמעות בתקופת המלחמה. היא אף מותחת קו אל החיים שלאחר השואה באמצעות דיונים על זיכרון ועל הנצחה אישית וקהילתית.
התכנית בנויה מחמישה שיעורים: מבוא, חיי היהודים בצפון אפריקה ערב מלה"ע השנייה, יהודי צפון אפריקה בשואה א' וב' וזיכרון והנצחה. בשיעורים הללו יש הצעות לדיון כיתתי ולהרחבה. כמו כן מצורפים סקירה היסטורית ומאמרים להעמקת הידע.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016