זכור - אמונה בימי השואה

חודש אייר  תשס"ז - מנהיגות רבנית בשואה


עדות
עדות הרב יעקב אביגדור - אביר יעקב, הקדמה
מתוך מאגר המידע: קורות השואה במבואות לספרות הרבנית
בהפקת המרכז לחקר השואה – מכללה ירושלים

דרוהוביץ' (גליציה המזרחית) תש"ב

המצב בעיירות של גאליציא הי' אז באופן כזה: בתוך העיר דרו היהודים כמעט בתשעים אחוזים. האינם יהודים כמעט שלא דרו בתוך העיר כלל, אלא בפרורים שלפני העיר בבתים המוקפים גנות ושדות והיהודים דרו בתוך העיר בלחץ זו הדחק, ועכשו באו הגרמנים ונתנו פקודה שהעיר, כלומר תוך העיר שהי' כמעט כולו יהודי יתחלק לארבעה רבעים וכל היהודים ידורו רק ברבע אחד של תוך העיר. מובן מאליו שהי' כמעט אי אפשר להכניס את כל היהודים לרבע אחד ולכן פקדו לעשות רשימה מאלף יהודים שישתלחו למקום אחר ואמרו שיש להם במקומות אחרים בתים פנויים ואפשירות של עבודה וחיים וישלחו אלף יהודים מן העיר למקום אחר ויקטינו בזה את מספר היהודים בעירנו.

המועצה האמינה להגרמנים ועשתה רשימה של אלף יהודים שישתלחו למקום אחר. והיתה זו ההזדמנות הראשונה לפני המועצה לצבור כסף וזהב. הרבה יהודים מיראתם שהמועצה לא תרשום את שמם בין הנשתלחים שלמו למועצה וליחידים הון רב.

ביום ה' ניסן תש"א נשתלחו אלף יהודים מעירתו. המועצה שלחה את השוטרים היהודים והשוטרים אספו את האלף יהודים בחזקה והביאו אותם לחצר בית המועצה היהודית ומשם הלכו אל התחנה, כל אחד וצרורו בידו, ולא ידענו מה הי' להם.

בחודש אייר וסיון התחילה המועצה להעביר את היהודים אל הרבע היהודי, ושוב היתה הזדמנות לחברי המועצה לצבור כסף וזהב כי בעד דירה יותר טובה ויותר מרווחת לקחו ראשי המועצה סכומים גדולים.

בחודש תמוז כבר ידענו שהאלף יהודים שנשתלחו מעירנו בחודש ניסן הלכו להריגה ולכבשונות, ואז עלתה בפעם הראשונה השאלה אם מותר למועצה יהודית למסור יהודים להריגה. הרבה באו בשאלה אם מותר להם להשתמד כי הכומרים קבלו עדיין יהודים לשמד. ונשים באו ושאלו אם מותר להן לילך לגויים הרוצים לקחת אותן ולהצילן.

ראינו בחוש שהשאלות שנמנו וגמרו עליהם שיהרגו ואל יעברו עמדו לפנינו על הפרק: שפיכת דמים, ע"ז וג"ע. הרבה עסקנו בזה אני וחבירי הבי"ד וכמה לילות ישבנו לדון על פרקים הללו וכעת טובה השתיקה בזה.

[מצוטט ממאגר מידע: "קורות השואה במבואות לספרות הרבנית" בהפקת המרכז לחקר השואה – מכללה ירושלים, מתוך: אביגדור הרב יעקב, אביר יעקב, הקדמה]


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016