זכור - אמונה בימי השואה


חודש סיוון  תשס"ז - לימוד תורה בתקופת השואה


ממדף הספרים
מוסדות תורה באירופה בבניינם ובחורבנם
שמואל מירסקי (עורך) - תל אביב תשס"ז

"מימיהן של אבותינו לא פרשה ישיבה מהם" (יומא, כח ע"ב). לא הייתה בנמצא קהילה יהודית שהותירה את רישומה בתולדות ישראל שלא החזיקה ישיבה.

בתוך החורבן של יהדות אירופה נחרבו גם מוסדות התורה הוותיקים, מהם יצאו במרוצת השנים עשרות אלפי תלמידי חכמים, מרביצי תורה, רבנים ודיינים. עניינו של ספר זה להציב לבתי המדרש הללו מצבת זיכרון, המנחילה לדורות הבאים את רישומי המוסדות הללו בתולדות עמנו. בספר זה כשלושים מאמרים על הישיבות ועל בתי המדרש החשובים לרבנים באירופה לפני השואה. המאמרים נכתבו על ידי בוגרי המוסדות הללו, בשנים שלאחר תום מלחמת העולם השנייה, "קודם שישתקעו הדברים".
בין השאר נכתב על ישיבות וולוז'ין, מיר, סלובודקה, טלז, סלונים, נוברדוק, גרודנה, פרשבורג, ישיבת חכמי לובלין ועוד. כמו כן נכתבו מאמרים כלליים על הישיבות בגרמניה, בהונגריה וברומניה ומאמרים על הסמינרים לרבנים בגרמניה, בהונגריה, בוורשה ובווינה.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016