זכור - אמונה בימי השואה


חודש סיוון  תשס"ז - לימוד תורה בתקופת השואה


תמונה
"מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי" (תהילים קי"ט, צז)

בתמונה: במחנה שארית הפליטה בליפהיים - גרמניההדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016