זכור - אמונה בימי השואה

חודש תמוז  תשס"ז - שבת במחנות


עדות
מלאכת מחתך - מחנה עבודה בסביבות וינה

ראשית עבודתינו היתה מר"ח אב תש"ד עד כסליו תש"ה לכרות עצים ולחטוב ביערות מסביב ווינא פורקערסדורף לעאפלאדסדורף שוועהאט. כל כתה הי' ה' עובדים ב' גברים ב' נשים ובחור, הוטל על כל כתה כריתת העצים, א' מכאן וא' מכאן, אלו שלא מוצלח גדילתם ולהבקיעם ולנסרם ולהעמיד מהם כמות של ז' מטרים גובה מטר, אורך כל חתך היה צריך להיות מטר. הוריתי שבשב"ק הוספנו או פחתנו מעט משום מלאכת מחתך. [הרב משה נתן נטע למברגר, כלי גולה, ניו יורק תשנ"ו, עמ' י"ז]


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016