זכור - אמונה בימי השואה

חודש תמוז  תשס"ז - שבת במחנות


עדות
השבת שומרת על האדם - טרנסניסטריה

וכאמור ג"כ מעז יצא מתוק, וזוכרני כי בשבת אחת לא רציתי לעבוד ולחלל את השבת, והממונה על העבודה שהחזיק רובה ביד, צעק עלי: יהודי מלוכלך למה אתה לא עובד, אמרתי לו: אסור לי לעבוד בשבת, כתוב בתורתנו הקדושה: לא תעשה כל מלאכה, לשמע דברי, לקח מקל והפליא עלי מכות אכזריות.

אמרתי לו: אם אתה מרביץ, אני יכול כבר לעבוד, כי פקוח נפש דוחה שבת. הרשע הזה ראה שלפניו יהודי שחושב התחיל לשאלני שאלות, ועניתי לו על הכל בחסדי השי"ת, תשובות קולעות על השערה, ונכנסו הדברים בלבו עד שהשנאה עברה ממנו, ובכל פעם נתן לי רשות שלא לעבוד, רק ללכת אתו כאמור לעבודות מדידה וכדומה, וכמובן בכל הדברים היו לנו ויכוחים בעניניהם וכדו' וזה היה לי ב"ה להצלה פורתא בים הצרות והסבל, ואחרי כל זה לא לקקתי כמובן דבש, רק שהעבודה היתה עלי יותר קלה.

[משה זאב פרידמן, קרבן משה, יפו תשמ"ו, עמ' כ"ח]


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016