זכור - אמונה בימי השואה

חודש תמוז  תשס"ז - שבת במחנות


שאלות מעמק הבכא
חימום חלב לתינוקות בשבת

הרקע: גירוש יהודי מעדיער שברוסיה הקרפטית לקאמארן בדרך למחנה ההשמדה אושוויץ, היה ביום השבת. בין המגורשים נמצאו גם תינוקות שנזקקו לחלב חם.

השאלה: האם מותר להבעיר אש ולחמם את האוכל של התינוקות?

תשובה: מותר מפני פיקוח נפש, כפי שפסק הרב פנחס אשר גולדברגר. על הוראתו זו כתב בספרו: "ואני למרות שהייתי הצעיר שברבנים, עזרתי חיל וקצצתי ענפים מהאילנות לעשות מדורה להחם, אמרתי כי מבואר בר"מ בפי' המשנה פ' מפנין שבאם יש במעמד זה חכמים מצוה לכתחילה לעשות החילול על ידיהם, אז נדברו קהל הרבנים ובתוכם סתם תלמידי חכמים שזלגו עיניהם דמעות ואמרו שהצדק עם האברך הלז, ועלינו היה מוטל החוב לעשות כמוהו".

מקור: הרב פנחס אשר גולדברגר, מנחת אשר, ברוקלין תשמ"ט, עמ' י"ב.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016