זכור - אמונה בימי השואה


חודש תמוז  תשס"ג - תפילה


תמונה
"ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה נפשי מפני גוה ודמע תדמע… כי נשבה עדר ה'" (ירמיהו י"ג י"ז)

בתמונה - קרקוב, תפילה בגטומתוך ארכיון יד ושם.
סימול תצלום: 3955_244
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016