זכור - אמונה בימי השואה

חודש שבט  תשס"ח - שיקום החיים הדתיים לאחר השואה


שאלות מעמק הבכא
שאלות ותשובות בעקבות השואה


המקום והזמן: לודז', תש"ה.
הרקע: פליטים רבים ממזרח אירופה התקבצו בעיר לודז' לאחר שחרורה, ביניהם חסידים ומתנגדים.
השאלה: "ובעיר גדולה זו ידו פרש צר על כל מחמדיה, כמו בשאר עיירות, ומבתי כנסיות ובתי מדרשות אשר היו בה למכביר, לא השאיר רק בית הכנסת אחד, והתפללו שם בנוסח ספרד [של החסידים]. וכהיום שנמצא פה הקיבוץ הישראלי היותר גדול, כן ירבו, משארית הפליטה, הכולל ספרדים ואשכנזים, נסתפקו כיצד יתנהגו האשכנזים [המתנגדים בעלי נוסח אשכנז]".
תשובה: בתפילת לחש יתפללו בנוסח אשכנז. הקטעים הנאמרים בקול וחזרת הש"ץ ייאמרו בנוסח ספרד. מקור: הרב אלטר יעקב בריזמן, זה הים, סימן יב.הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016