זכור - אמונה בימי השואה

חודש שבט  תשס"ח - שיקום החיים הדתיים לאחר השואה


עדות
עדות הרב יצחק אייזיק ליבס


למען ידעו דור אחרון בנים יולדו יקומו ויספרו לבניהם את גודל העבודה במסירת נפש שהיה על השרידים פליטי חרב לארגן ולבנות מחדש חיי הדת לאחר המבול של אש ממסד ועד הטפחות, לא היה לנו לא ציצית ולא תפילין לא סדור ולא חומש.
ובעזרת השי"ת עלה בידינו לאט לאט לנטוע ולעשות פעלים לחדש את אור התורה והמצוה, ואחר הריפטריאציה ממזרח גליציא למערב ולשליזיא ונתמניתי לרב אב"ד בעיר ביטאם והתאספו שמה כעשרים אלף איש בלי משפחות רק אלמנות ואלמנים ששיכלו את בניהם והיו רדופים לינשא לבנות בית חדש בתקוה עוד להוליד בנים אבל מקוה טהרה לא היה, ועבדתי ממש בידי לאסוף חומר לבנין המקוה כי היה עלי לסדר חופה וקידושין בכל יום ויום ועסקתי הרבה בהיתר עגונות ולרש אין כל כי לא היה לנו אמצעים להבנין של המקוה, אבל ב"ה עלה בידי לבנות מקוה בשארית כוחותי זכרה לי אלקי לטובה, (ויזכר שם האיש שעבד במסי"נ לבנין המקוה ה"ה ר' מענדל טויסטר ע"ה), כי המקוה היתה עבור כל גליל שליזיא העליונה עד עיר בענדין.
מצוטט ממאגר מידע: "קורות השואה במבואות לספרות הרבנית", בהפקת המרכז לחקר השואה - מכללה ירושלים. מתוך: ליבס הרב יצחק אייזיק, בית אבי, ג, הקדמה.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016