זכור - אמונה בימי השואה

חודש אדר א'  תשס"ח - החינוך היהודי בצל השואה


ממדף הספרים
דור לדור ישבח מעשיך
יוסף יאקאב - ירושלים תשס"ו

בספר מתוארים קורות חייו של המחבר, יליד הונגריה, למן ילדותו ועד לימינו. הוא מתאר את לימודיו בעולם הישיבות ההונגרי, את רבותיו: מהר"ם בריסק ויהודה סג"ל רוזנר מסעקלהיד ואת גדולי החסידות באותה העת. לאחר מכן הוא מספר על שנות מלה"ע השנייה, מימי גיוסו לפלוגות שירות העבודה, דרך הכיבוש ההונגרי והמעבר לגטו, השילוח לאושוויץ והמאסר במחנה גוזן ועד לצעדת המוות. לבסוף הוא מספר על קורות חייו לאחר השואה בארץ ישראל.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016