זכור - אמונה בימי השואה

חודש אדר א'  תשס"ח - החינוך היהודי בצל השואה


שאלות מעמק הבכא
הוראה בין המגויסים לפלוגות העבודה

המקום והזמן: שאראש-פאטאק, הונגריה, ת"ש

הרקע: בין המגויסים לפלוגות שירות העבודה בהונגריה היו גם מורים, שהתחייבו ללמד תקופת הוראה נתונה, אותה נאלצו לקטוע באמצעה באונס.

השאלה: האם צריך לשלם למורים הללו גם על התקופה שבה לא יכלו ללמד.

תשובה: הרב אליעזר שוורץ פסק כי אין חיוב מצד הדין לשלם למלמד על התקופה שבה לא היה יכול ללמד, ואין הדבר דומה למכת מדינה, ששם יש גזירה שאסור כלל ללמד ואסור לשכור מלמד, והגזירה כוללת גם את בעל הבית השוכר, על כן אומרים שמזלו של בעל הבית גרם וישלם למלמד. מכל מקום, מוסיף הרב שוורץ, "משום ועשית הישר והטוב, מהנכון לבעל הבית... ליתן לו חצי שכירות מהזמן כולו בלי הגרעת, ובזה יצאו ידי שמיים".

מקור: שו"ת מקדשי השם, א, סימן צח.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016