זכור - אמונה בימי השואה

חודש אדר ב'  תשס"ח - היהדות הדתית בהולנד בתקופת השואה


שאלות מעמק הבכא
אוטרכט, סוכות תש"ב

החשש מפני התנכלויות מצד הגרמנים והנאצים ההולנדים, גרם להתלבטות של מספר משפחות בדבר בניית סוכה. ב"שבת שובה" תש"ב דרש הרב צדוק טל בבית הכנסת וביקש שלא לוותר על מצות סוכה, וכך אמר: דוד המלך התפלל "שגיאות מי יבין מנסתרות נקני. גם מזדים חשך עבדך אל ימשלו בי אז איתם ונקיתי מפשע רב" (תהילים יט, יג–יד). אין להניח שדוד המלך התפלל שלא יעבור ח"ו בזדון על המצוות. כוונתו בתפילה זו היתה, שלא יחשוב שבזמנים מסוימים קיים פטור מקיום המצוות. הרב טל המשיך: "דעו, גם השנה אין היתר לאכול מחוץ לסוכה! בנו סוכות ולא יאונה לכם כל רע!" הרב טל דרש בדרך כלל בלשון מליצית, אבל הפעם הוא אמר דברים פשוטים וחד-משמעיים. דבריו הפשוטים עשו רושם וכמה משפחות נוספות בנו סוכות. למדתי אצל הרב טל שיעורים שונים, ואפילו שיעור בספר "עם השם" של ד"ר נתן בירנבאום.

בסוף השנה, באלול תש"ב, קיבל הרב טל צו-גירוש לאמסטרדם. בשבת "כי תצא" הספיק עוד לדרוש בבית הכנסת ואמר בהתרגשות רבה את דברי הנביא בהפטרה: "ברגע קטן עזבתיך וברחמים גדולים אקבצך" (ישעיה נד, ז).

[יונה עמנואל, יסופר לדור, ירושלים תשנ"ד, עמ' 52–53]


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016