זכור - אמונה בימי השואה

חודש ניסן  תשס"ח - זמן חרותינו


ממדף הספרים
שבתך ומשענתך
הרב סיני אדלר
בני ברק תשס"ח

שלושים שנה לאחר פרסום ספרו "בגיא צלמות" מגיש הרב סיני אדלר לקט מהרהוריו בשאלות אמונה בעת השואה ואחריה. העדות מכלי ראשון, כשהיא משולבת בפרקי הגות, מהווה יצירה ייחודית, הכתובה מנקודת מבטו של איש אמונה ותלמיד חכם ידוע.
הרב סיני אדלר נולד בפרג (צ'כיה) בשנת תרפ"ח להוריו, הרב שמעון ורייזיל הי"ד. בשנת תש"ג גורש עם הוריו לגטו טרזין, וכעבור חמישה עשר חודש הובל אתם למחנה ההשמדה אושוויץ, שם נרצחו ההורים. משם הועבר למחנה הריכוז מאוטהאוזן שבאוסטריה, ועם תום המלחמה שוחרר במחנה הריכוז הסמוך גונסקירכן. עם עלייתו לארץ, בשנת תש"ו, למד בישיבת חברון בירושלים, ובשנת תשי"ד נתמנה לראש מתיבתא בישיבת כרם ביבנה. בשנת תשכ"ב נבחר לכהונת רבה של העיר אשדוד. לאחר עשרים שנה עבר לכולל מר"ץ אשר במבשרת ירושלים, בו הוא משמש כראש מתיבתא עד היום. הרב אדלר זכה להקים משפחה ענפה, אשר כל בניה לימודי ה' המה. הוא חיבר ספרים רבים בענייני הלכה ואגדה וכן בפרשנות המקרא. את קורות חייו במחנות הריכוז וההשמדה העלה על הכתב בספרו "בגיא צלמות", ובו שזר גם פרקי מחשבה בנושא השואה ולקחים ממנה. בנושא זה הוא מרצה בחוגים שונים ובהשתלמויות מורים ברחבי הארץ. כעת הוציא לאור את הגיגיו בנושא האמונה בשואה בחוברת "שבתך ומשענתך", בהוצאת גנזך קידוש השם, בני ברק תשס"ח.
הסיפורים המובאים בספר "בגיא צלמות" מסודרים לפי סדר אירועיהם, ואחריהם מופיעים פרקי המחשבה. בחוברת זו הסיפורים מופיעים לפי הנושאים השונים, ודברי המחשבה שזורים בתוך הסיפורים. בראש החוברת הקדים המחבר שני פרקים בענייני אמונה, ובסופו סיים בשני פרקים שאמורים להיות הלקחים המעשיים.

מטרתה העיקרית של החוברת, לפי דברי מחברה, להחדיר ולחזק בתוכנו את האמונה בהשגחה פרטית של הקב"ה עלינו, ולכן נקראה בשם "שבטך ומשענתך" מילים שהן המשך הפסוק "גם כי אלך בגיא צלמוות..." (תהלים כג), ופירושן: "מה שאתה מכה אותי בשבט של יסורין, ותחזור ותסמוך אותי, הם המנחמים אותי כי בזה אראה שלא עזבתני להמקרים" (מצודת דוד).


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016