זכור - אמונה בימי השואה

חודש אלול  תשס"ח - גמילות חסדים בתקופת השואה


עדות
ברטיסלבה
מצוטט ממאגר מידע: "קורות השואה במבואות לספרות הרבנית" בהפקת המרכז לחקר השואה – מכללה ירושלים.
מתוך: קאהן הרב אברהם, ברית אברהם הכהן, פרקי חיים

בפרוץ המלחמה העולמית השניה נתהווה בפרעשבורג מחסור גדול במזון. כל משפחה קבלה אישור מהממשלה לקנות מזון בצמצום. לחם וחלב, פירות ושאר ירקות, נמכרו במידה במשקל ובמשורה. רק העשירים יכלו לקנות מזון שאינו מצוי בשוק, עבור ממון הרבה בדרך הערמה. ואילו שאר העם חיו בעוני וצמצום רב ביותר. על כן מידי שבת בשבתו הלכה אמי "לבקר" משפחות מרובות ילדים שהבינה שהפרנסה אינה מצויה בביתם. היא חששה שהילדים הרכים אינם מקבלים מזון מספיק כדי מחסורם. כשביקרה בביתם נתנה להם להרגיש שבאה לבקר ביקור ידידות בלבד. הם אכן הרגישו כך, אך מטרתה האמיתית לראות איזה מזון חסר להם. למחרת השבת קנתה מצרכים מכל הבא ליד ושלחה להם בלא שידעו מי שלח להם זאת. כך היה דרכה בהסתרת מעשי החסד.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016