זכור - אמונה בימי השואה

חודש אלול  תשס"ח - גמילות חסדים בתקופת השואה


עדות
לודז'
יהושע אייבשיץ
"בקדושה ובגבורה", עמ' 87

חברה זו שהייתה קיימת עוד לפני המלחמה, חברת "ואהבת לרעך כמוך" – המשיכה בפעילותה גם בגטו. היא המשיכה לנהל את מפעל הסעד בהצלחה לא קטנה. עד להנהגת "כרטיסי הלחם" בידי "זקן היהודים", מ. ח. רומקובסקי – החזיקה חברת "ואהבת לרעך כמוך" בית אירוח, שם מכרו או חילקו חינם לחם וקפה לכל דכפין, ובמיוחד לילדים. אנשי החברה הזאת הקפידו על נטילת ידים וברכת המזון – מצד הסועדים – אחרי האוכל. מייסד החברה היה ר' ברוך גלברד, העסקן הלודז'אי הידוע. האיש נהג לשרת, אישית, את הסועדים ולהגיש לילדים מים בשביל נטילת ידים. חברת "ואהבת לרעך" גם טפלה, באופן מיוחד, ביהודים המגורשים אנשי הפרובינציה [אנשי הספר / האזורים הפחות מרכזיים] שגורשו מהעיירות אל תוך גטו לודז'. חברת "ואהבת לרעך" סיפקה לאנשים אלה מקומות לינה, דירות וכלי בית. בסוף שנת 1941 הייתה מאד פעילה בשטח לימוד התורה. היא ארגנה קבוצות לומדי תורה בשם "דף היומי".


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016