זכור - אמונה בימי השואה

חודש ניסן  תשס"ט - הצלה זמנית


תמונה
ניסן תשס"ט - הצלה זמנית

"ארבעה צריכין להודות: יורדי הים, הולכי מדברות ומי שהיה חולה ונתרפא ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא" (תלמוד בבלי, ברכות, דף נ"ד ע"ב)

בתמונה: הרב יהושע גרינוולד



הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016