זכור - אמונה בימי השואה

חודש סיון  תשס"ט - חג השבועות


ממדף הספרים
ספר זה מנתח את הגותו הדתית של הרב יהודה עמיטל – ניצול שואה מטרנסילבניה ומראשי ישיבת הר עציון – לנוכח השואה וזיכרונה, ועל רקע ההגות הציונית דתית. בין השאר, דן הספר בשאלות דתיות של השגחה אלוקית וצדק אלוקי ובשאלות היסטוריוסופיות של מקומם של השואה ושל הקמת מדינת ישראל בהיסטוריה היהודית. בסוף הספר מובאות מספר שיחות של הרב עמיטל בנושא השואה. בסיום שיחתו לרגל תשעה באב תשנ"ט, אמר הרב עמיטל: "לפסוק 'לולי תורתך שעשעי אז אבדתי בעניי' יש מובן רחב יותר. כנסת ישראל אומרת: 'איך יכולה הייתי להחזיק מעמד בלי ה' '. איך אדם יכול להחזיק מעמד בלי הקב"ה? דווקא משום שעבר ניסיון כזה. בלי הקב"ה אין לאדם יכולת להתמודד. כל אדם צריך לשאול את עצמו: מה אתה עושה? מה אתה מחפש בעולם. מה יש לך עוד. על מה אתה נלחם? האם החינוך היום אנושי ומסרי יותר מזה שהיה לפני שישים שנה? באירופה הייתה התרבות המודרנית ביותר, ובכל זאת קרה מה שקרה, והעולם שתק. זהו המובן הנוסף של 'לולי תורתך שעשעי אז אבדתי בעניי'" (עמ' 124).


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016