זכור - אמונה בימי השואה

חודש חשוון  תש"ע - היהדות הדתית בגרמניה בתקופה הנאצית


ממדף הספרים
.
רבקה מישר ואסתר פרבשטין, יצירה מן המיצר – זהות יהודית באמנות מתקופת השואה, המרכז ללימודי השואה, מכללה ירושלים, תשס"ט
ביחידת לימוד זו מובאות יצירות אמנות הנותנות ביטוי לדרך מיוחדת של התמודדות עם אמונה וזהות יהודית בשואה, וזאת מתוך בחירה אישית של האמן. האמנים בטאו ביצירותיהם התנגדות לרצונם של הנאצים לשלול מהם כל זיק של אנושיות כבני אדם וייחודיות כאמנים, ותיעדו את התקופה למרות מגמתם של הנאצים להסתיר את הזוועה. גם לאחר השואה בטאו האמנים ביצירותיהם התמודדות מעמיקה ומשמעותית עם הזכרון והזהות היהודית.
ציורים ויצירות אמנות מתקופת השואה מעוררים השתאות מעצם היכולת ליצור, מהסיכון שנטלו האמנים על עצמם ובעיקר מהביטוי העז של התקופה באמצעות האמנות. במקביל ליצירות האמנות מובאים בחוברת קטעים ממקורות הסטוריים וספרותיים, ההופכים את הדיון לרב-תחומי ומעשירים אותו.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016