זכור - אמונה בימי השואה

חודש טבת  תש"ע - האשה הדתית בשואה


ממדף הספרים
גיליון זה של בשביל הזיכרון מאיר סוגיות חדשות הנוגעות לניצולים כיחידים ולשארית הפליטה כציבור. אבינועם פת, שמאמרו פותח את הגיליון, מתמודד עם שאלת פשר פנייתם של ניצולים צעירים במחנות העקורים לתנועות הנוער הציוניות ולקיבוצים שפעלו בקרב שארית הפליטה. מאמרה של אלה פלורסהיים מתמודד עם שאלות חיי התרבות של הניצולים במחנות העקורים. מיכל שאול מייחדת את הדיון לניצולי השואה החרדים. ממחקרה מתברר שבדומה לרוב הלא חרדי, גם ניצולי השואה החרדים היו ציבור דינמי שהטביע את חותמו על המגזר שלו ותרם רבות לעיצוב זיכרון השואה. המאמר הרביעי בגיליון זה הוא פרי עטו של הפסיכולוג ניצול השואה נתן דורסט, העוסק בהתמודדותם העכשווית של הניצולים המבוגרים עם טראומות השואה שחוו בילדותם. מאמרה של יהודית שן-דר מציג בפני הקוראים את הקשר בין ניצולי השואה והישראליות כפי שעלה לאחרונה בתערוכה "כאן ביתי".


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016