זכור - אמונה בימי השואה

חודש טבת  תש"ע - האשה הדתית בשואה


עדות
צועדת אני במעיל הבלוי, לרגלי נעלי עץ מרופטות, קר לי, רעבה, מושפלת, אבל מודה לה' על שרוחי איתנה. כל רשעות, כל התנכלות מצד הרשעים רק מחזקות בי את האמונה בה' יתברך. צפים בי שוב אותן מלים מוכרות וקטעי פסוקים... "גם כי אלך בגיא צלמות לא אירע רע... כי אתה עמדי, ... בצרתם לא צר... כאשר אנו בצרה בשאול תחתית גם השכינה אתנו... גם השכינה כביכול כלואה אתנו. כאן במחנה ריכוז במרכז התעשייה של ברלין מטרה להפגזות ובכל זאת... אני פוסעת בהרגשה של סיפוק אל מקום העבודה, כי הצלחתי למצוא נתיב של אור במצבנו המעונה... מצאתי את החוט המקשר ביני לבין קוני...
[יהושע אייבשיץ, האשה בשואה, ירושלים תשנ"ז, עמ' 104]


הדפסה

Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016