זכור - אמונה בימי השואה

חודש טבת  תש"ע - האשה הדתית בשואה


עדות
במחנה, לפני שיצאנו לעבודה, התחילה להתפתח אווירת חג מסוימת, ייתכן שבלילה צריך להתקיים סדר משותף לגברים ולנערות, ואחדות מן הנערות הצטערו שלא יהיו באותו סדר. מישהי הציעה שנלבש שמלות חג לעבודה. הרמתי את הפרויקט הזה. שיהיה זה סוג מסוים של הפגנה. שידעו מדכאינו שלא שכחנו את חגינו, ששום דיכוי לא יצליח לעקור מלבותינו את מה שהיה לנו יקר וקרוב, שאנחנו נשארות נאמנות למסורת שלנו, למוצא לאידיאלים...
[פלה שפס, בלב בערה השלהבת, עמ' 59-60]


הדפסה

Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016