זכור - אמונה בימי השואה

חודש אייר  תש"ע - השואה בהגות הרבנית


תמונה
בתמונה: תצלום מתוך "מגיא ההריגה" הרב אפרתיהדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016