זכור - אמונה בימי השואה

חודש אדר א'  תשע"א - פליטים יהודים בברה"מ האסייתית


מן המחקר
"פליטים יהודיים והשלטונות הסובייטיים בזמן מלחמת העולם השניה", יד ושם – קובץ מחקרים, לח 2 (תשע"א), עמ' 129-160
מאמר זה מנתח את יחס השלטונות הסובייטים למאות אלפי הפליטים היהודים בתקופת השואה. המחבר בודק שלושה סוגים של פליטים יהודים בברה"מ: אזרחים סובייטים ותיקים; אזרחים סובייטים חדשים מן השטחים שסיפחה ברה"מ בספטמבר 1939; ואזרחים זרים, בעיקר מאזור הכיבוש הגרמני בפולין. השלטונות הסובייטים נתקלו בקשיים גדולים בניסיונם ליישב את גלי הפליטים השונים, והמחסור בדיור, עבודה, מזון ומצרכים ושירותים חיוניים אחרים פגע בחייהם היומיומיים של הפליטים. הפליטים סבלו מרעב, מחלות, ושיעור תמותה גבוה ונפגעו גם מחוסר תיאום ואי הסכמה בין השלטון המרכזי לבעלי התפקידים במקום, ובעיקר הפליטים היהודיים. כשניסה השלטון המרכזי למשל לספק מקומות עבודה בתעשייה ומשאבים בסיסיים ראו הפקידים המקומיים בפליטים, שרבים מהם לא התאימו לעבודה פיזית קשה, בעיקר זרים לא רצויים המהווים מטרד נוסף על הבעיות האחרות בעת מלחמה. יתרה מכך, השלטון המרכזי ניסה לדכא גילויי אנטישמיות שנבעו לעתים קרובות מן הפקידים המקומיים.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016