זכור - אמונה בימי השואה

חודש חשוון  תשע"ב - פליטים יהודים מגרמניה לאחר "ליל הבדולח"


ממדף הספרים
בקובץ זה מלוקטים דברי השקפה והגות, כמו גם זיכרונות ושאלות ותשובות של עשרות רבנים ואדמו"רים הקשורים למקומה של השואה בתולדות עמנו ובשאלות הלכתיות שנתחדשו בה. הקובץ מחולק לנושאים שונים, ביניהם: קידוש השם, הצלה והתחזות לנכרי, הלכה, ילדים, מרד גטו ורשה, חרם על גרמניה ועוד


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016