זכור - אמונה בימי השואה

חודש טבת תשס"ג - קדיש


שאלות מעמק הבכא
שו"ת בנושא תפילה

השאלה הופנתה לרב אשרי בגטו קובנה, על ידי הרב משה סגל,
תש"ה – 1945.

רקע: יחידי סגולה מבין הגויים אזרחי מדינות אירופה נהגו כחסידי אומות העולם בתקופת המלחמה, לא שיתפו פעולה עם הנאצים, אלא חרפו נפשם ופעלו להצלת יהודים. לאחר השחרור ביקשו כעשרה יהודים שניצלו על ידי נכריה לגמול לה על רוב טובה ועל החסד שעשתה עמם, אך נודע להם שהיא נפטרה.

שאלה: האם מותר לאחד הניצולים לומר קדיש אחריה, לעילוי נשמתה, למרות שהייתה נכריה?

תשובה: לדעת הרב מצווה להתפלל עבורה ולומר קדיש אחריה, מכיוון שחילצה את השואל ואת חבריו מן המוות, כמו שאנו אומרים על "חרבונה זכור לטוב", וכן אנו מצווים להתפלל בשלום מלך ומלכותו, ולהקריב בחג הסוכות שבעים פרים כנגד שבעים אומות העולם, כך גם לגבי אישה זו, וכל זאת מתוך הכרת הטוב.

מקור: "ממעמקים", הרב אפרים אשרי, חלק ג, סימן ח.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016