זכור - אמונה בימי השואה

חודש ניסן  תשע"ב - פסח מאחורי מסך הברזל


עדות
ראיתי בחוש: חג החירות עודנו חביב מאוד מאוד על המונים רבים מבני עמנו באשר הם שם. בעיני רוחי ראיתי הרבה הרבה קיבוצים קטנים כקיבוצנו, היושבים בליל שימורים זה מסביב לשולחנות ערוכים ומספרים ביציאת מצרים ומדברים בחום הלב על גאולה חדשה... בסיפורים פשוטים מלאי קסם, סיפורים על יציאת העם מעבדות לחירות, משיעבוד לגאולה, הם שואבים אמונה בגאולתם... והתקווה הגדולה לשוב ולחיות חיי עם חופשי במולדתו ההיסטורית מעודדות את בני ישראל ונותנות להם און ועוצמה לעמוד בפני כל הרוחות הבאות לעוקרם מן העולם.

[ברוך וייסמן, יומן מחתרת עברי, רמת גן 1973, עמ' 210]


הדפסה

Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016