זכור - אמונה בימי השואה

חודש חשוון  תשע"ג - הספד ליהדות גרמניה


ממדף הספרים
תקליטור עזר לספר הילדים "סבתא, מדוע יש לך מספר על היד?", הפורש את סיפור אמה של המחברת בתקופת השואה באמצעות שיחה בין הסבתא הניצולה לנכדתה הקטנה.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016