זכור - אמונה בימי השואה

חודש אייר תשע"ג - מחנות העבודה של יהודי הונגריה באוסטריה


ממדף הספרים
אסתר פרבשטין, בסתר המדרגה - היהדות האורתודוקסית בהונגריה נוכח השואה, ירושלים תשע"ג

ספר זה עוסק ביהדות האורתודוקסית בהונגריה, יהדות עשירת תורה, מורשת וערכים, בפעילותה ערב השואה ובהתמודדותה עם אימי השואה. מחקר ראשוני זה פורש את הנושאים ההיסטוריים בפרספקטיבה חדשה, על בסיס מסמכים, שרובם נחשפו לראשונה, ובעזרת עדויותיהם של ניצולי השואה, ומציע תובנות חדשות בסוגיות היסטוריות הקשורות ליהדות זו.

בין הנושאים הנידונים בספר: יהודים אורתודוקסים בפלוגות העבודה בצבא ההונגרי, פעילות הצלה אורתודוקסית לפני הכיבוש הנאצי ולאחריו, המודעות ל"פיתרון הסופי" בהונגריה, הבריחה לסלובקיה ורומניה, מחנות העבודה באוסטריה, יהודי הונגריה באושוויץ, ניסיונות השיקום לאחר המלחמה, סוגיית עגונות השואה וזיכרון השואה.הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016