זכור - אמונה בימי השואה

חודש אב תשע"ג - הבאת הנספים לקבורה לאחר השחרור


תמונה
"אלא ט"ו באב מאי היא... רב מתנה אמר: יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה, ואמר רב מתנה: אותו יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה תקנו ביבנה 'הטוב והמטיב' – הטוב שלא הסריחו, והמטיב שנתנו לקבורה". (תלמוד בבלי, תענית, דף לא ע"א)בתמונה: אזכרה ליהודי צ'נסטחובה, לאחר המלחמההדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016