זכור - אמונה בימי השואה

חודש טבת תשס"ג - קדיש


שאלות מעמק הבכא
שו"ת בנושא נרות שבת

השאלה הופנתה לרב אשרי בגטו קובנה, בשנת תש"ב – 1942.

רקע: יהודי הגטו השתוקקו להדליק נרות שבת, אך מפאת היותם כלואים בגטו, ומחוסרי אמצעים לקנות נרות, נבצר מהם לקיים את המצוה. יש לציין שהחשמל סופק ליושבי הגיטו על ידי הנאצים.

שאלה: האם מותר להדליק בנורת חשמל במקום נר שבת בשעת גזירה, ולברך את ברכת "להדליק נר של שבת"?

תשובה: מכיוון שבתנאי הגטו לא הייתה שום אפשרות להשיג נרות לכבוד שבת, פסק הרב כי "בוודאי מותר לברך על אור חשמל", בפרט שנורות החשמל בגיטו היו שקופות והשלהבת נראתה בהן. כמו כן מותר לברך במוצאי שבת בהבדלה ברכת בורא מאורי האש על חשמל.

מקור: "ממעמקים", הרב אפרים אשרי, חלק א סי' יא.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016