זכור - אמונה בימי השואה


חודש אדר א' תשע"ד - עלילות דם בתקופת בשואה


ממדף הספרים
הרב יצחק אלחנן גבלטר, יסור יסרני: שביבי אור על מסירות נפש עילאית בקיום התורה ובשמירת השבת בגטו קובנה, חלק שני, בני ברק תשע"ג
בספר זה מתאר המחבר את קורותיו בגטו קובנה. הוא מתאר את הסלקציות והרציחות, את מלחמת הקיום היומיומית ברעב, את עבודת הפרך וההתעללות האכזרית. המחבר מרבה לספר על ניסיונות תמידיים בשמירת השבת וקיום המצוות ועל רצף של ניסים, שהביא להישרדותו. הוא מספר על רבני קובנה ועל הציבור הדתי בגטו וביניהם מחורי ישיבת 'תפארת בחורים', שהמשיכו להשמיע את קול התורה בעמק הבכא.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016