זכור - אמונה בימי השואה

חודש סיון תשע"ה - שיעור תורה לקראת חג השבועות, בגטו קובנה


תמונה
"לא מאסתים ולא געלתים" וכי מה נשתייר להם [לישראל] ...
והלא כל מתנות טובות שנתנו להם נטלו מהם, מה נשתייר להם?
זה ספר תורה, שאם לא היה קיים לישראל לא היו משונים מאומות העולם כלום" (ספרא בחוקותי)

בתמונה: הכנסת ספר תורה בגטו לודז' 1944-1943.מתוך ארכיון יד ושם.
מס' ארכיון: 7 BO 40
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016