זכור - אמונה בימי השואה

חודש טבת תשס"ג - קדיש


תמונה
"תבואהו שואה לא ידע…" (תהלים לה, ח)

מצבם של יהודי הונגריה עד שנת תש"ד – 1944, בהשוואה לארצות אירופה הכבושות, היה נוח יחסית. באדר תש"ד - מרץ 1944 פלשו גיסות גרמניה להונגריה, והוחל בריכוז אינטנסיבי של היהודים בגטאות.
מאייר תש"ד - מאי 1944 עד תמוז תש"ד - יולי 1944 שולחו כ- 435,000 יהודים מערי השדה ומאזורי צפון ומזרח הונגריה לאושוויץ, שם נרצחו. נותרו יהודים בבודפשט, שחלקם גורש לאחר מכן במצעדים לעבר שטחי הרייך.
הכיבוש המהיר וצעדי הבזק שנקטו הגרמנים, כמו גם תכסיסי ההטעיה, גרמו להלם נוראי ולחוסר הבנת המצב בקרב היהודים.

בתמונה - משלוח של יהודים מהונגריה שהגיע לרציף הרכבת במחנה אושוויץ ועבר סלקציה, הגברים הופרדו מנשים וילדים. גברים יהודיים מהונגריה שסווגו כ"בלתי כשירים" לעבודה ממתינים לגורלם.מתוך ארכיון יד ושם.
סימול תצלום: 4613/43
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016