זכור - אמונה בימי השואה

חודש אייר תשע"ו - הרהורים אחרי המלחמה הגדולה


ממדף הספרים
גיליון זה עוסק ביישומה של רפורמת הלמידה המשמעותית בהוראת השואה.

את הגיליון פותחים מאמר וריאיון שעניינם השאלות הכלליות והעקרוניות שמעלות הלמידה המשמעותית וההערכה החלופית של נושא השואה. המאמר הראשון הוא מאמרה של אורנה כץ-אתר, המפקחת המרכזת (מפמ"ר) על הוראת ההיסטוריה בחינוך הממלכתי. כץ-אתר פורסת את הרציונל המרכזי של הלמידה המשמעותית ואת דרכי החלתו בשיעורי ההיסטוריה. כמו כן היא מסבירה מה היו הסיבות לבחירת נושא השואה כנושא אשר הלמידה עליו תיבחן בהערכה חלופית, צעד שייתר את שאלת הבגרות עליו ועורר דיון ציבורי רחב.

שולמית אימבר, המנהלת הפדגוגית של בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה, מסבירה את האתגרים ואת הסכנות שרפורמת הלמידה המשמעותית מעוררת בהוראת השואה. המשותף לאתגרים אלו הוא העיוות שעלול להיווצר בהיעדר בסיס ידע והעברת כובד המשקל לתרבות של זיכרון ללא הקשר או דיוק בסיסי בעובדות.

דניאל עוזיאל, מנהל ארכיון התצלומים של יד ושם, מדגיש במאמרו שיש לראות בתצלומים מקור סובייקטיבי ושהם משקפים את נקודת המבט של הצלם. משום כך עולה הצורך בהבנת הנסיבות שבהן צולמו הצילומים אשר אנשי חינוך משתמשים בהם רבות כמשקפי מציאות אובייקטיביים. הדבר נכון בעיקר לתצלומים הרבים מתקופת השואה שאת רובם הגדול צילמו המבצעים עצמם. במאמרו מדגיש עוזיאל את היתרונות שבשימוש חינוכי בתצלומים, בצד אמצעי הזהירות שעל המורה לנקוט לפני שהוא מתייחס אליהם כאל מייצגי מציאות.

יהודית שן-דר שהייתה האוצרת הראשית של המוזאון לאמנות ביד ושם מסבירה כיצד המפגש עם יצירות אמנות מתקופת השואה יאפשר איזון ברמה החזותית אל מול הצילום הנאצי. בריאיון עמה היא לא רק מציגה את הסגולות הייחודיות ליצירות האמנות ואת חשיבות שילובם בשדה החינוכי אלא גם מציגה דרכים שבהן המורה שאיננו עוסק באמנות יכול לעבוד אתן בכיתה ולהמחיש להם את ערכן.

שרון קנגיסר מהאוניברסיטה העברית מתארת את הכוח הרב ואת הפוטנציאל שבשילובן של עדויות בעשייה החינוכית בצד הדיון במורכבויות הגלומות בסוג זה של תיעוד, דבר המדגיש את מקומו של איש החינוך בתהליך.

לבסוף הובאו תיאורים של פרויקטים חינוכיים שנעשו לצורך הלמידה המשמעותית וההערכה החלופית בשיעורי ההיסטוריה בבתי ספר שונים ברחבי הארץ. מטרת שילובם של פרויקטים אלו היא להציג דרכים שבהן התמודדו אנשי חינוך מנוסים עם הדילמות שהלמידה המשמעותית מעלה ואולי אף לעורר חשיבה ורעיונות אצל מורים נוספים.
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016