זכור - אמונה בימי השואה

חודש כסלו תשע"ז - חנוכה בשואה


תמונה
"ואחר כך באו בניך... והדליקו נרות... חנוכה אלו להודות ולהלל לשמך הגדול". (מתוך תפילת "על הנסים").

הדלקת נרות חנוכה במחנה ווסטברוקהדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016