זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


"... כשעמד עליהם המן הרשע, בקש להשמיד להרג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים..." (מתוך תפילת על הניסים)


'בתמונה: חגיגת פורים בגטו לודזהדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016